Kestävä asuminen

Asuntomessut rakentamisen laadun kehittämisalustana

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat määrittivät yhdessä rakentajien ja rakennuttajien kanssa kohteiden laatupisteet Asuntomessualueella Naantalissa. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin laatupisteiden määrittämiseen liittyvien kysymysten ymmärrettävyyttä.

Tutkimus jatkui rakentamisen laadun toteutumisen tutkimisella, johon saatiin aineistoja 12 messukohteesta Naantalissa. Saatujen aineistojen perusteella opiskelijaryhmä pisteytti syksyllä 2021 sekä teknistä että asuttavuuden laatua. Keväällä 2022 toinen opiskelijaryhmä täydensi aineistoja ja kyselyjä.