Kestävä asuminen

Hyvän suuntaan

Asuntomessualueella Tuusulan Rykmentinpuistossa on otettu merkittävä edistysaskel hiilijalan [i] - ja hiilikädenjäljen [i] arvioinnissa, kun alueelle toteutettiin Asuntomessujen, Tuusulan kunnan ja Fortumin yhteistyöllä laaja päästöjen elinkaarilaskelma. Kyseessä on Suomen ensimmäinen elinkaarilaskelma, jossa päästöt on laskettu näin suuressa mittakaavassa jokaisen rakennuksen osalta.

Hiilijalanjäljen elinkaarilaskelman tarkoituksena on yhdenmukaistaa elinkaarilaskentaa ja tehdä siitä arkipäivää rakentamisessa. Sen avulla pyritään helpottamaan rakentamisen ilmastovaikutusten laskemista, jotta rakennusten koko elinkaari tulee huomioiduksi rakennustuotteiden valmistuksesta aina purkuvaiheeseen.

Suurin yksittäinen hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä on lämmitysmuodon valinta. Kaukolämmön käytönaikaiset päästöt ovat laskennan mukaan suuremmat kuin erilaisten lämpöpumppuratkaisujen päästöt johtuen siitä, että laskennassa käytetään Suomen kaukolämpölaitosten keskimääräistä päästökerrointa, joka on luonnollisesti suurempi kuin lämpöpumppujen päästökerroin. Sen sijaan Tuusulan Rykmentinpuistossa on käytössä 100% hiilineutraalia kaukolämpöä, jolloin alueen kaukolämpö on todellisuudessa ekologinen valinta.

Ennen käyttöä syntyviin päästöihin näyttäisi vaikuttavan eniten rakennusmateriaalin valinta. Luonnollisesti puumateriaalit ovat näiltä osin vähäpäästöisimpiä vaihtoehtoja ja sementtipohjaiset materiaalit korkeampipäästöisiä. Suuri merkitys oli lopulta myös rakennuksen muodolla, joka pitkälti vaikuttaa siihen, miten paljon erilaisia rakennusmateriaaleja tarvitaan.

Eliniän laskennassa huomattiin, että laskentajakson pituudella on myös merkittävä merkitys päästöihin. Tuplaamalla rakennuksen arvioitu elinkaari, rakennuksen hiilijalanjälki lähes puolittuu. Kestävien ja pitkäikäisten talojen rakentaminen on siis ympäristön kannalta merkittävää.

Rykmentinpuiston Asuntomessualueella on tämän lisäksi toteutettu runsaasti myös muita uniikkeja energiaratkaisuja. Rakennusten päästöjä on mm. sanallisesti avattu muodostamalla jokaiselle talolle oma energiatarinansa. Näihin voit tutustua tarkemmin messukotien virtuaalikierrokset -osiossa. Alueella käytetään puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, joka tuotetaan mm. lähialueen hevosfarmeilta tulevalla hevosen lannalla. Messualueen lämmitysenergiasta peräti 80% tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä.

Tutustu Asuntomessukotien laskelmiin virtuaalikierrosten yhteydessä ja katso videolta lisää, millaisia tekoja Rykmentinpuistossa on toteutettu kestävän asumisen ja rakentamisen toteutumiseksi!