Kerava 2024

Asuntomessuille rakentaminen

Rakenna unelmiesi talo Asuntomessuille

Asuntomessualueet ovat yleensä sijainniltaan uniikkeja ja asuinpaikkana haluttuja. Kaikki rakennetaan kerralla valmiiksi katuja ja pihoja myöten. Jokaisella messualueella on omat teemansa, jotka otetaan huomioon niin aluetta suunnitellessa kuin rakennusvaiheessakin.

[Asuntomessutonttia haetaan] ja tontin saajien valinnat tehdään huolellisesti. Tavoitteena on mahdollisimman sopusointuinen ja viimeistelty alue, joka on kaikkien tulevien asukkaiden ilo ja etu. Sinulle Asuntomessut ovat siis loistava mahdollisuus toteuttaa unelmiesi talo ainutlaatuiselle alueelle, sillä yleensä Asuntomessualueen asemakaava mahdollistaa varsin monipuolisen rakentamisen.

Alue

Tutustu tulevaan Asuntomessualueeseen käymällä siellä paikan päällä. Pohdi, mikä tarjolla olevista tonteista sopisi juuri sinun hankkeellesi. Kiinnitä jo tässä vaiheessa hankkeeseesi arkkitehti, joka toimii hankkeessasi myös pääsuunnittelijana. Tutustukaa yhdessä alueeseen ja keskustelkaa tonttien mahdollisuuksista.

• Huom. Vaikka haaveilisit valmiista talopaketista, käy silti talotehtaan suunnittelijan kanssa tutustumassa alueeseen paikan päällä. Alueen suunnittelua ja toteutusta varten kunkin paikkakunnan Asuntomessualueelle on laadittu rakentamistapaohjeet, jossa sitovien määräysten lisäksi annetaan yleisiä ohjeita ja suosituksia. Niiden avulla pyritään saavuttamaan korkealaatuinen asuinalue ja rakentamisen taso.

• Perehdy asemakaavamääräyksiin ja rakentamistapaohjeisiin huolellisesti tontinhakuvaiheessa.

• Huomioi tulevan tapahtuman teemat hakemuksessasi ja perustele miten ne näkyvät talon ja rakennuspaikan suunnittelussa.

Tontinhaku

Asuntomessutontteja ei osteta perinteisellä tavalla, vaan tonttia haetaan. Tutustu ennen suunnitelmien tekoa messupaikkakunnan hakuoppaaseen. Laadi suunnitelmat yhteistyössä arkkitehdin kanssa ja hae tonttia messupaikkakunnan sähköisellä hakulomakkeella. Varmista, että olet liittänyt hakemukseesi kaiken siinä tarvittavan aineiston.

• Huomioithan, että tontinhaku aiheuttaa sinulle kustannuksia lopputuloksesta riippumatta.

• Tässä vaiheessa kustannuksia saattaa syntyä esimerkiksi arkkitehdin suunnittelutyöstä ja pihasuunnittelusta.

Tonttivalinnat

Laaturyhmä valitsee tonttien saajat hakemusten perusteella, panosta siis hakemukseesi. Laaturyhmä saattaa vaatia sinulta hakemuksen täydentämistä ja tarjota myös vaihtoehtoista tonttia suunnittelemallesi kokonaisuudelle

• Perehdy rakentajien valintaan vaikuttaviin asioihin jo ennen hakemuksesi laadintaa.

Tonttivaraus

Jos hyväksyt sinulle ehdotetun tontin, maksat tontinvarausmaksun. Maksu hyvitetään myöhemmin kauppahinnasta tai tontinvuokramaksuista. Huomioi kuitenkin, että tontinvarausmaksua ei palauteta, jos jostain syystä päätät perua varauksen.

Monikantasopimuksen allekirjoitus

Messurakentamista ohjaa monikantasopimus. Siinä rakennushankkeeseen ryhtyvä, Suomen Asuntomessut, messupaikkakunta sekä mahdollinen näytteilleasettaja, kuten esimerkiksi talotehdas, sopivat niin tontin rakentamisesta kuin rakennettavan kohteen käyttämisestä Asuntomessuilla näyttelytarkoituksiin.

• Sinun pitää allekirjoittaa monikantasopimus ennen messurakentamista ja tontin luovutusta.

• Kunkin messupaikkakunnan käytännöt määrittävät siihen liittyvät yksityiskohdat.

Tontin kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoitus

Nyt sinun on aika maksaa tonttisi. Se maksetaan kertamaksuna.

• Muita tontin omistamiseen liittyviä maksuja tässä vaiheessa ovat lainhuudon kustannukset ja varainsiirtovero. Kunnallistekniikan liittymämaksut tulevat kaikille, myös vuokratontin haltijoille.

Rakennusluvan hakeminen

Kun olet allekirjoittanut monikantasopimuksen ja tontinluovutuskirjan, voi suunnittelijasi edetä rakennusluvan hakemiseen.

• Muista, että rakennuslupasuunnitelmien pitää noudattaa laaturyhmän päätöstä ja suosituksia.

• Varaudu lisäkustannuksiin, jotka liittyvät muun muassa talosi perustamistavan selvittämiseksi tehtäviin maaperätutkimuksiin.