Naantali 2022

Vapaat tontit ja niiden hakeminen

Vain yksi tonttia vapaana Lounatuulessa

DJI 0347-scaled

Vapaat tontit ovat haettavissa jatkuvassa tonttihaussa. Tonttihakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä. Seuraavan kerran tonttihakemuksia käsitellään 18. maaliskuuta.

Ajantasaisimman tiedon vapaiden tonttien tilanteesta saat aina asuntomessutoimistosta kysymällä!

Vapaat omakotitontit

Vapaita omakotitontteja on jäljellä enää yksi. Tontti sijaitsee korttelissa 11 Venda-nimisen kadun varrella ja sen pinta-ala on 1 183 m2. Tonttia ympäröi ihastuttava ja jylhä kalliometsä. Jokainen Lounatuulen tontti on maastonmuodoiltaan ainutlaatuinen.

kortteli-11-tontti-1

Tonttien hakeminen

Naantalin Asuntomessualueen tontteja haetaan ensisijaisesti naantali.fi-verkkopalvelun kautta sähköisellä lomakkeella.

Hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan vähintään hankekuvaus ja ideatason asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkaussuunnitelmaluonnokset, jotka tulee tehdä ensisijaisesti yhdelle tontille. Lisäksi hakijalta pyydetään hakuvaiheessa perusteluja sille, miten rakennushanke ilmentää Naantalin asuntomessujen rakentamisen teemoja. Tärkein teema on saariston luonnon kunnioittaminen rakentamisessa ja se on otettava huomioon kaikissa suunnitelmissa. Muita teemoja ovat innovatiiviset energiaratkaisut, terveellinen rakentaminen sekä turvallisuus. Hakijalta tiedustellaan myös taloteknisiin ratkaisuihin ja hankkeen mahdollisiin yhteistyökumppaneihin liittyviä asioita.

Talosuunnittelun tukena on Naantalin Asuntomessutoimiston henkilökunnan lisäksi alueeseen perehtynyt arkkitehtitoimisto, jonka tehtävänä on toimia kohteen pääsuunnittelijan (arkkitehti tai rakennusarkkitehti) apuna erityisesti tontin maastoon sijoittelun suunnittelussa ja sopivan tyylisen talotyypin valinnassa. Jokaiselle hakijalle annetaan mahdollisuus konsultaatioon valitun arkkitehdin kanssa. Tämä mahdollisuus on syytä käyttää osittain jo luonnosvaiheessa, kun sopiva tontti on löytynyt ja rakennushankkeen toteuttajan oma pääsuunnittelija valittu. Yhteistyöarkkitehtien yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-välilehdeltä.

Pientalotonttihaun kulku

  1. Tonttien haku: luonnokset ja hakemus liitteineen.
  2. Hakemusten käsittely ja rakentajien valinta.
  3. Varauspäätös hakijoille, tontinvarausmaksu ja monikantasopimukset.
  4. Tarkemmat suunnitelmat, tonttikauppa tai vuokrasopimus.
  5. Lopulliset suunnitelmat, rakennuslupahakemus.
  6. Rakennuslupa.
  7. Tontit ovat rakentamiskelpoisia syyskuun lopussa 2020.

Rakennustapaohje ja asemakaava

Apua ja inspiraatiota suunnittelun pohjaksi Asuntomessualueelle toivotuista rakennustyyleistä löytyy rakennustapaohjeesta, joka myös esittelee konkreettisia esimerkkejä kuhunkin kortteliin toivotuista talotyypeistä. Asemakaavamääräykset puolestaan ovat melko sallivia, mutta määrääviä alueen rakentamiselle, joten myös niihin on tärkeä tutustua.

Lisää asemakaavasta ja rakentamisesta Naantalin asuntomessujen verkkosivuilta.