Medialle

Asumisen tutkimus

Miten Asumisen ihanteet muuttuvat?

Havainnoimme ja seuraamme säännöllisesti Suomen Asuntomessuilla asumiseen liittyviä tarpeita, toiveita ja unelmia. Vuonna 2020 50-vuotisjuhliemme kunniaksi toteutimme laajan tutkimuksen suomalaisten asumisen ihanteista. Halusimme ymmärtää, mihin asumisen tulisi kehittyä, että se vastaisi riittävästi Asuntomessujen edustamaa asukkaan näkökulmaa ja edustaisi tekoja paremman asumisen puolesta.

Asumisen ihanteet Suomessa -tutkimus toteutettiin monitieteellisin menetelmin, jotta päästiin syvällisesti pureutumaan niihin tekijöihin, jotka muovaavat ihmisten käsityksiä kodeista ja asumisen ihanteista. Tutkijat vierailijat noin 40 kodissa haastatellen ja pohtien ihanteellista asumista. Tämän jälkeen tehtiin kysely edustavalle otokselle suomalaisia, jotta laadullisessa osuudessa esiin tulleet havainnot pystyttiin kvantifioimaan. Koti-haastattelut tehtiin ennen koronarajoituksia ja kyselytutkimus niiden aikana, joten käsissämme on myös mielenkiintoinen ajankuva.

Ei ole yhtä asumisen ihannetta ja kerätyn datan perusteella suomalaiset jakautuvat viiteen asukastyyppiin. Suhde yksityisyyteen ja elämäntavan intensiteettiin jakaa vastaajia eniten. Vaikka kaupungistuminen ja ahdaskin asuminen on ollut viime aikoina paljon esillä, kokonaisuutena suomalaiset haluaisivat asua väljästi ja rauhallisessa ympäristössä, lähellä palveluja.

Annamme mielellämme tutkimuksesta lisätietoja, verkostossamme on myös useita asumisen tutkijoita, joiden suuntaan välitämme haastattelupyyntöjä.

Jos olet kiinnostunut tutkimuksestamme, olethan yhteydessä:

Anne Pallaste Kehitysjohtaja gsm. 050 355 3530 sähköposti: anne.pallaste(at)asuntomessut.fi

Asukasbarometri

Vuosien 2017, 2018 ja 2019 aikana aina tammi- ja huhtikuussa, keräsimme laajan tutkimusmateriaalin asumisesta ja hyvinvoinnista Asukasbarometriin. Tutkimuksen vastaajina on ollut 1500 20-75 -vuotiasta suomalaista.

Kerromme mielellämme Asukasbarometrin tuloksista tarkemmin, lisätietopyynnöt:

Kehitysjohtaja Anne Pallaste anne.pallaste@asuntomessut.fi