Medialle

Asumisen tutkimus

Miten Asumisen ihanteet muuttuvat?

Havainnoimme ja seuraamme säännöllisesti Suomen Asuntomessuilla asumiseen liittyviä tarpeita, toiveita ja unelmia. Vuonna 2020 50-vuotisjuhliemme kunniaksi aloitimme laajan tutkimuksen suomalaisten asumisen ihanteista. Halusimme ymmärtää, mihin asumisen tulisi kehittyä, että se vastaisi riittävästi Asuntomessujen edustamaa asukkaan näkökulmaa ja edustaisi tekoja paremman asumisen puolesta. Asumisen ihanteet -tutkimus toteutetaan nykyisin vuosittain.

Asumisen ihanteet Suomessa -tutkimuksessa käytetään monitieteellisiä menetelmiä, jotta päästään syvällisesti pureutumaan niihin tekijöihin, jotka muovaavat ihmisten käsityksiä kodeista ja asumisen ihanteista. Tutkijat vierailevat noin 40 kodissa haastatellen ja pohtien ihanteellista asumista. Tämän jälkeen tehdään kysely edustavalle otokselle suomalaisia, jotta laadullisessa osuudessa esiin tulleet havainnot pystytään kvantifioimaan.

Ei ole yhtä asumisen ihannetta ja kerääntyvän datan perusteella suomalaiset jakautuvat viiteen asukastyyppiin. Suhde yksityisyyteen ja elämäntavan intensiteettiin jakaa vastaajia eniten. Vaikka kaupungistuminen ja ahdaskin asuminen on ollut viime aikoina paljon esillä, kokonaisuutena suomalaiset haluaisivat asua väljästi ja rauhallisessa ympäristössä, lähellä palveluja.

Annamme mielellämme tutkimuksesta lisätietoja, verkostossamme on myös useita asumisen tutkijoita, joiden suuntaan välitämme haastattelupyyntöjä.

Asumisen ihanteet 2020 -tutkimus

Asumisen ihanteet 2021 -tutkimus

Jos olet kiinnostunut tutkimuksestamme, olethan yhteydessä:

Annika Suomi viestintäpäällikkö gsm. 045 670 9563 sähköposti: annika.suomi(at)asuntomessut.fi

Asukasbarometri

Vuosien 2017, 2018 ja 2019 aikana aina tammi- ja huhtikuussa, keräsimme laajan tutkimusmateriaalin asumisesta ja hyvinvoinnista Asukasbarometriin. Tutkimuksen vastaajina on ollut 1500 20-75 -vuotiasta suomalaista.

Kerromme mielellämme Asukasbarometrin tuloksista tarkemmin, lisätietopyynnöt:

Viestintäpäällikkö Annika Suomi annika.suomi@asuntomessut.fi