19.7.2021 klo 11:42

Ett eget hus på havet är strax sant

För boende söks hela tiden nya innovativa lösningar. På Bostadsmässan i Lovisa 2023 kommer vi att se något helt nytt och annorlunda: finländska GR Group Oy bygger flytande egnahemshus av CLT på havet.

Under planläggningen önskades det av Lovisa stad en plan som skulle möjliggöra flytande byggande. Drottningstranden är som område det bästa möjliga, flytande boende sitter där som pricken över i:et. Intresset för planerna på de flytande husen och projektets utveckling från plan mot förverkligande har under processen varit betydande. 

– Bostadsmässan vill vara en plats för att pröva på och utveckla nya boendelösningar. Flytande boende är ett intressant tema. Vi gläder oss att det i Finland fanns en lämplig aktör att utföra denna nya lösning och att konceptet går vidare och något nytt växer fram. Man ser tydligt att bostäder vid vatten och till och med på vatten intresserar folk, berättar projektdirektör Timo Koskinen från Finlands Bostadsmässa. 

Många visade intresse för projektet redan under tomtansökan. GR Group Oy Ltd valdes till byggare bland ansökarna. Företaget är ett inhemskt byggföretag som specialiserar sig i träbyggande och ekologiskt byggande.  

– Vårt mål med de flytande bostäderna i Lovisa är att lyfta fram den finländska kunskapen att bygga i trä och förändra människors inställning till möjligheterna med ekologiskt och modulärt byggande. Ekologiskt byggande betyder inte att man prutar på kvaliteten, tvärtom, det möjliggör en mycket kvalitativt, stiligt och hälsosamt boende även enligt kvalitetsstandard på internationell nivå. Vi kommer att göra området med de flytande husen en helhet, som alla kan vara stolta över, berättar verkställande direktör Olli Ala-Kojola, GR Group Oy Ltd. 

GR Group Oy Ltd planerar att bygga flytande egnahemshus av CLT vars bostadsytor varierar mellan 72,5–135 m2. Husen kan också anpassas enligt husägarens önskemål, vilket betyder att alla hem är unika. 

– Jag ser fram emot hur detta projekt framskrider såsom jag ser fram emot alla de övriga fantastiska projekt här på Drottningstranden. Det byggs nya och innovativa boendeformer för Bostadsmässan i Lovisa 2023, säger projektchef Niina Okkonen glatt.