Lovisa 2023

För rörelsehindrarde

Tillgänglighetsguide

Du kan bekanta dig med Drottningstrandens tillgänglighetsguide här.

I tillgänglighetsguiden hittar du en allmän tillgänglighetskarta över området samt objektspecifik information.

Ankomstinstruktioner

Barriärfri tillträde till området sker genom huvudportarna. Den flytande gångbron, Kronobron, som förbinder Drottningstranden och den historiska nedre staden är inte barriärfri. I slutet av den nedre delen av bron finns en smal automatisk grind till området (markerad 'sidogrind' på områdeskartan), som endast kan nås till fots. Det går inte att passera genom cykelgrinden med till exempel barnvagnar eller rullstolar.

För att passera genom den automatiska grinden behöver du en mässbiljett köpt från webbutiken. Det finns inget biljettförsäljning nära den automatiska porten.

Med taxi eller parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Taxibilar kan köra till Bostadsmässans port på adressen Skärgårdsvägen 1. Gratis parkering för rörelsehindrade finns på adressen Skärgårdsvägen 1.