Lovisa 2023

Vi bygger på området

Det som kommer att vara nytt i Finland är de planlagda flytande husen som redan har fått mycket publicitet.

Området är byggarbetsplats

Förtillfället byggs det livligt på Drottningstranden. Byggarbeten framskrider i bra takt och tidtabellen håller. Byggarbeten kring infrastrukturen och färdigställandet av området fortsätter ända fram till mässan. Därför är Drottningstranden byggarbetsplats och av säkerhetsskäl är tillträde för utomstående förbjudet.

Mer information: projektchef Niina Okkonen, tfn 044 505 1972, niina.okkonen@loviisa.fi