Lovisa 2023

Teman

Bostaden är mer än ett hem

Nuförtiden är hemmet mer än bara platsen där du bor. Hemmet kan vara både en distansarbetsplats och hemorten för din företagsverksamhet. Eller är ditt hem även en fritidsoas, så du inte längre behöver en skild stuga?

Ditt hem kan även vara så smart att din uppgift endast är att flytta in och njuta av boendet.

Husen på Drottningstranden har en livscykel som sträcker sig långt in i framtiden. Utrymmena är planerade så att de kan omvandlas för att passa till olika livssituationer. Då behöver man inte renovera när behoven ändrar.

Belysningen spelar en roll

I Drottningstranden skapar man olika stämningar med hjälp av belysning. Med belysningen kan man till exempel i trädgården betona unika naturliga former, stenpartier och träd. Belysningen ökar även på trivsamheten och säkerheten.

Havet är viktigt

På bostadsmässområdet bor man bokstavligen vid havet och därför har invånarna också ansvar för miljön och havets välbefinnande. I planeringen har man tagit i beaktande områdets fauna och man strävar till att värna om strandlandskapets naturlighet.

I all verksamhet tar man hänsyn till närheten till havet och ett ekologiskt byggsätt. Då områdets gårdsplaner byggs, föredrar man användningen av naturliga material.