Kerava 2024

Kerava 2024

Vuonna 2024 Asuntomessut järjestetään Keravalla Kivisillan alueella. Samana vuonna juhlitaan myös 100-vuotiasta Keravaa, sillä Keravan kauppala perustettiin vuonna 1924. Messualueella sijaitsevat historialliset Keravan kartanon rakennukset sekä Postlarin (Mattilan) tila, jossa majoittuessaan Sibeliuksen sanotaan säveltäneen Finlandia-hymnin.

Uudisrakentaminen liitetään alueen nykyiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakenteeseen ja maisemaan, jolloin muodostuu uusi, sisällöltään arvokas ja mielenkiintoinen asuinalue lähelle Keravan keskustaa. Messualueelta on matkaa keskustaan ja rautatieasemalle vain noin 1,2 kilometriä: keskustaan pyöräilee noin 6 minuutissa ja kävelee noin 12 minuutissa.

Kaupungin omistama Keravan kartanon alue toimii uuden asuinalueen yhteisöllisyyden sydämenä. Kartanon alueella toimii jo kiertotaloutta edistävä Jalotus ry, joka järjestää kartanolla toimintaa sekä pitää kesäkahvilaa. Kiertotalouden lisäksi messujen teemoja ovat kestävä liikkuminen sekä asumisen uudet konseptit. Kartanon läheisyydestä, Keravanjoen varresta löytyy myös vanha Kivisilta, jonka mukaan alue on nimetty.

Messualueen valmistelu etenee ripeästi vuonna 2021

Hollantilainen arkkitehtuuritoimisto Space&Matter laati alueen suunnittelua varten Asuntomessujen teemoihin pohjautuvan kaupunkirakenteen ideasuunnitelman, joka pitää sisällään messualueen ja sitä ympäröivät alueet Keravanjokilaaksossa.

Ideasuunnitelma on jalostettu vuoden 2021 aikana asemakaavaksi, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.9.2021. Syksyllä 2021 etenee myös alueen kunnallistekniikan toteutuksen suunnittelu. Messualueen isommille tonteille etsitään jo kumppanuuskaavoitushengessä rakentajia. Kaikki alueen tontit tulevat hakuun alkuvuonna 2022.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sofia Amberla, +358 40 318 2940 / sofia.amberla@kerava.fi Projektikoordinaattori Ida Kivialho, +358 40 318 2943 / ida.kivialho@kerava.fi