Loviisa 2023

Teemat

Asunto on enemmän kuin koti

Tänä päivänä koti on enemmän kuin pelkkä asumus. Koti voi olla niin etätyöpiste kuin yritystoimintasi kotipaikka tai lomakeidas, jolloin mökkiä ei enää tarvita.

Kotisi voisi myös olla niin älykäs, että tehtäväksesi jäisi vain asettua kotoisasti asumaan.

Kuningattarenrannan talojen elinkaari ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Tilat on suunniteltu niin, että ne muuntuvat erilaisiin elämäntilanteisiin, jolloin taloa ei tarvitse aina remontoida, kun tarpeet muuttuvat.

Valaistuksella on väliä

Kuningattarenrannassa valaistuksella luodaan erilaisia tunnelmia ja sillä voidaan korostaa esimerkiksi pihapiirin ainutlaatuisia luonnonmuodostelmia, kallioleikkauksia sekä puita. Valaistus lisää myös asumisviihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Merellä on merkitystä

Asuntomessualueella asutaan aivan meren äärellä ja samalla asukkailla on myös vastuu ympäristön ja meren hyvinvoinnista. Suunnittelussa on otettu huomioon alueen eläimistö ja rantamaiseman luonnonmukaisuutta pyritään vaalimaan.

Kaikessa toiminnassa huomioidaan meren läheisyys sekä ekologinen rakennustapa. Alueen pihoilla suositaan luonnonmateriaaleja.